Inställda operationer - så har vi räknat

Ekot granskar omständigheterna kring de många inställda operationerna i svensk vård. Här redovisar vi hur vi har räknat på antal strukna operationer och på vad det kostar.

Så här har vi räknat på antalet strukna operationer:

Statistiken Ekot har fått ut kommer från Svenskt Perioperativt Register, SPOR, som i nuläget samlar in statistik kring operationer från 58 av landets sjukhus. I Sverige finns totalt ca 75 sjukhus med operationsverksamhet enligt SPOR.

Statistiken rör totalt 161 030 planerade operationer. Av dessa är 7 365 strukna operationer, dvs 4,6 %. 

Tidsspannet som statistiken gäller är perioden 2015-01-01 tom 2016-05-26, dvs nästan 17 månader (ca 1,4 år).

Antalet planerade operationer per år i Sverige beräknas vara ca 430 000. De utgör ca två tredjedelar av det totala antalet operationer, övrig del är akuta. Den siffran kommer från SPOR, och har kontrollerats mot Helseplan Nysam, ett nationellt nätverk som tar fram statistik för jämförelser av kostnader och produktion i vården.

Några exakta siffror går inte att få, då det t.ex inte finns klara definitioner vad gäller mindre ingrepp som görs utan sövning. Siffran gäller operationer på en operationsavdelning.

Då perioden vi har statistik för är 17 månader (dvs 1,4 år) måste vi räkna ut hur stor andel av det totala antalet operationer som vi har statistik för. Vi räknar 430 000 x 1,4 = 602 000.  Antalet planerade operationer som finns med i statistiken är 161 030. De utgör därmed ca 27 % av det totala antalet planerade operationer (161 30 / 602 000). 

Statistiken täcker alltså en dryg fjärdedel av alla operationer som görs under drygt ett års tid. 

Utöver detta har artikel- och informationssökningar gjorts vid flera tillfällen, där uppgifter om enstaka landstings eller sjukhus andel strukna operationer hittats, som stämmer överens med siffrorna från SPOR. Statistik har även begärts ut direkt från flera större sjukhus. Dessutom har vi tittat på Helseplan Nysams senaste rapport, som samlar statistik från ett flertal mellansvenska sjukhus.

Dessa uppgifter ger sammantaget en bra grund för att kunna dra slutsatser om helheten. Diskussion om representativitet och generaliserbarhet har även förts med Jan Strid, lektor och lärare i kvantitativa metoder vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet. 

Utifrån det totala antalet planerade operationer årligen, och andelen strukna operationer utifrån den statistik vi har, har vi kommit fram till att det totalt i landet rör sig om omkring 20 000 strukna operationer om året. 

I nyhetsinslagen är 4,6 % avrundat till 5 %. Det är en avrundning uppåt, men ändå förmodligen en siffra i nederkant mot verkligheten, eftersom många sjukhus uppvisar högre andel strykningar än 5 %. 

Så här har vi räknat på kostnader:

Patientersättning

Som patient har man rätt till en ersättning vid en struken operation, då strykningen inte beror på patienten själv. Ersättningen ligger på ca 1500 - 2000 kronor i de olika landstingen.

Enligt statistiken från SPOR beror en dryg tredjedel av de strukna operationerna på sjukhusrelaterade faktorer, som t.ex resursbrist, platsbrist, tidsplan som inte höll eller akut operation som gått före, dvs orsaker som ger rätt till ersättning för patienten. Av 20 000 strukna operationer totalt bör därför omkring en tredjedel av dessa patienter ha rätt till ersättning på ca 1500 kr. Det blir ca 10 miljoner kronor.

“En tom operationssal kommer aldrig igen”

Enligt siffror från Helseplan Nysam kostar en bemannad operationssal drygt 9000 kr i timmen. Då är lokal-, utrustnings- och läkemedelskostnader inte inräknade. Dessutom är kostnaden för operatören, dvs läkaren som opererar, inte heller med, eftersom den personen ofta kommer från en annan klinik. Det är ofta fler än en läkare som opererar.

En totalsumma man därför kan räkna med är 12 000 kronor i timmen, enligt Gunnar Enlund, som varit verksamhetschef för flera operationskliniker.

Det finns ingen statistik över hur många inställda operationer som leder till att en bemannad operationssal står utan patient.

En vårdplats kostar ca 5000 kronor om dygnet

Patienter som ska genomgå större operationer blir ofta inskrivna dygnet före. I många fall, om de får sin operationstid struken, blir de kvar på sjukhuset i förhoppningen att operationen ändå kan bli av de närmaste dygnen. Patienten upptar då en vårdplats utan att ha något behov av sjukhusvård (behovet av vård är ju oftast efter operationen). En vårdplats på ett sjukhus kostar ca 5000 kronor per dygn.

Det finns inga uppgifter om hur många onödiga sjukhusdygn som strukna operationer leder till, men om endast en femtedel av de som får sin operation struken pga sjukhusrelaterade orsaker skulle innebära ett onödigt dygn på sjukhus, är kostnaden för det närmare 7 miljoner kronor.

Patientens och samhällets kostnader

Det går inte att säga vad det kostar för varje enskild person att få sin planerade operation struken, utöver de psykologiska konsekvenserna.

I vissa fall är besvären mindre, i andra har en eller flera anhöriga tagit ledig, kanske rest, det har ordnats transport, barnvakt, husdjursvakt och vikarie på arbetsplatsen. Det besvär patienten har, t.ex en höftkula som gör ont eller rörelsesvårigheter, som operationen ska åtgärda, blir självklart mer utdragna. En sent inställd operation leder till ett stort antal fler sjukskrivningsdagar.

Forskning om de medicinska konsekvenserna

Det pågår forskning för att se om risken för komplikationer efter en operation ökar när en patient får sin operation uppskjuten i ett sent skede. En pilotstudie med patienter som genomgick höft- och knäoperationer, som gjordes av forskare vid bland annat Karolinska Institutet och publicerades i Clinical Ethics 2011, visade att antalet komplikationer efter operationen, bland annat hjärtinfarkt, var vanligare i gruppen som fått sin operation struken.

Övriga beräkningar

När Region Skåne lät en revisionsbyrå räkna på kostnaderna för strukna operationer för åren 2009 - 2011, visade deras beräkningar att de strukna operationerna i Region Skåne motsvarade driften av en operationssal i nästan ett år, dvs mellan 11 och 16 miljoner.