USA välkomnar militärt samarbete med Sverige

2:34 min

Samarbetet mellan länderna ökar och fördjupas och ska gälla övningar, materiel och information bland annat.

USA har stor nytta av svensk kapacitet och kunskap, säger den amerikanske vice biträdande försvarsministern Jim Townsend, en av arkitekterna bakom uppgörelsen.

– Vi ser världen på samma sätt, hävdar Jim Townsend, om Sverige och USA och hoppas på ett än mer integrerat samarbete mellan länderna.

Det gäller information, övningar, materiel och strategi och byggs upp inte minst som en reaktion på det ryska agerandet i närområdet.

Frågan om vad Sverige kan räkna med i form av hjälp från USA, vid ett eventuellt krisläge, framkallar en djup suck hos Jim Townsend på Pentagon:

– Ni är inte medlemmar i Nato, där medlemmar hjälper varandra, men ni står oss mycket nära och ni är en nära partner till Nato så vi skulle bry oss väldigt mycket om något hände er, säger han.

Närmare ett svar än så kommer vi inte och Jim Townsend aktar sig för att lägga sig i den svenska Natodebatten.

Det bilaterala samarbete som ska stärkas nu har pågått länge men ska utvecklas. Mer samkörning i fredstid förbättrar försvarsförmågan vid en kris, säger Townsend.

– Avsiktsförklaringen att samarbeta mer och hur det ska växa med tiden gör det lättare att arbeta tillsammans vid en eventuell kris. Det finns spänningar i Östersjöområdet, säger han.

– Sverige har varit mycket hjälpsamma när vi försökt förstå vad vi ser i Östersjöområdet och vilka planer vi tror att Ryssland har, säger Jim Townsend som inte vill bedöma om och vilka hot som finns, utan talar vikten av att bygga upp en kapacitet och visa en närvaro som är tillräcklig som försäkring och för att avskräcka mot eventuella planer på angrepp.