Franska böter för Uber

1:36 min

Taxiförmedlingsföretaget Uber har dömts av en fransk domstol till böter på åtta miljoner kronor. Det är det senaste av flera bakslag som nyligen drabbat företaget.

Dagens dom kommer efter kraftiga protester i Frankrike mot Uber.

Det har förekommit upplopp bland konkurrerande taxiförare som reagerar på att privatpersoner, anlitade av det app-baserade företaget, tagit över en stor del av taximarknaden. Det ska ha gett en snedvriden konkurrens.

Kritiken från tillsynsmyndigheter i flera av det 60-tal länder där Uber idag är verksamt, handlar om dumpade löner och sämre villkor på arbetsmarknaden.

Även i Sverige har taxibranschen reagerat starkt och samåkningstjänsten Uber pop lades här ner nu i maj efter bland annat 30 fällande tingsrättsdomar.

I Danmark har hundratals anmälningar om piratkörningar lämnats in till polisen. I Spanien och Italien är tjänsten förbjuden.

I Tyskland fastställde en domstol idag att tjänsten Uber pop är olaglig.

 Men trots de många juridiska striderna har företaget, med bas i San Franscisco, under senare år haft en remarkabel tillväxt och värderas idag till omkring 50 miljarder dollar.

 Enligt dagens franska domstolsbeslut ska alltså företaget böta motsvarande runt åtta miljoner kronor och två toppchefer i Europa betala 200 000 respektive 300 000 kronor för olaglig verksamhet.

Åklagaren fick dock inte igenom sitt yrkande om näringsförbud för de två toppcheferna, och de åtta miljonerna i böter för Uber kan jämföras med fackföreningarnas ohörda krav på kompensation från företaget på motsvarande närmare en miljard kronor.