Dammen vid Hästhagen hjälper Svartån att bli friskare

1:13 min

Fosforhalterna i Svartån har minskat med 50 procent, sedan kommunen anlade en speciell damm för att förbättra vattenkvaliteten i ån.

Hösten 2015 anlade Örebro kommun en fosfordamm alldeles bredvid hästhagarna vid Karslunds Herrgård. Anledningen var att man ville förhindra att fosfor, från hästarnas spillning rinner ner i ån.

Fosfor leder bland annat till övergödning och är en av anledningarna till att det idag inte går att bada i Svartån.

– När hästarna bajsar på marken så tar inte jorden upp det utan det ligger kvar där. Sen när det blir häftiga regn så sköljs det rakt ner i Svartån, säger Per Vedholm kommunekolog på Örebro kommun.

Fosfordammen är byggd så att den samlar upp fosforet innan det når Svartån.