Hyggesfritt skogsbruk mer gynnsamt för den biologiska mångfalden än kalhyggesbruk

0:53 min

Hyggesfria skogsbruksmetoder, där man avverkar utvalda träd istället för att skapa hela kalhyggen, är mer gynnsamma för den biologiska mångfalden. Det visar en studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, där man jämfört hyggesfritt skogsbruk med så kallat kalhyggesbruk eller trakthyggesbruk.


Joakim Hjältén är professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, och ansvarig för studien. Han säger att vissa arter verkar gynnas av den hyggesfria metoden.

- Det vi ser är att de arter som är knutna till gammal skog inte påverkas negativt av kalhyggesfritt skogsbruk, utan de blir kvar även efter avverkningen. Dessutom ser vi att de lite mer ljuskrävande arterna gynnas, eftersom skogen blir lite ljusare när man bedriver hyggesfritt skogsbruk, säger han.

Vad forskarna har gjort är att de har jämfört områden där skogen är kalavverkad, men där naturhänsyn är gjord, med områden som har blädats. En kalhyggesfri metod där man går in med skogsmaskiner och tar ut de största träden ur skogen. Och vad forskarna då har sett är att skalbaggar som ofta missgynnas av ett intensivt skogsbruk blir kvar i skogen efter man avverkat kalhyggesfritt.

- Det pekar på att hyggesfria metoder har mindre påverkan på den biologiska mångfalden och framför allt vad det gäller de arter som är knutna till gammal skog, säger Joakim Hjältén, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.