Dom: Kommuner får inte omplacera överåriga ensamkommande

1:48 min

Sollefteå kommun gjorde fel som skrev ut två unga från sina boenden för ensamkommande barn även om de bedömde att personerna var över 18. Det visar två färska domar av förvaltningsrätten i Härnösand.

Domarna slår fast att de ensamkommande är fortsatt kommunens ansvar tills en ny omprövning av åldern har gjorts av Migrationsverket.

– Kommunen kan inte som vi ser det utifrån hur lagstiftningen ser ut, undgå ansvaret genom att göra en egen åldersbestämning och skriva ut dem från boenden där de har funnits, säger rådmannen Robert Dalman.

Sollefteå tog förra året emot 130 ensamkommande flyktingbarn. Fem av dessa skrevs i slutet av året ut från boendet för barn eftersom personalen bedömde att de var över 18 år, bland annat baserat på utseende och åsikter från god man och socialtjänstpersonal.

– Det är relationerna till andra barn, hur man interagerar med vuxna, hur man interagerar med andra barn som bor på boendet, säger Majed Safaee, kommunikationsstrateg på Sollefteå kommun.

Två personer som säger att de är 16 respektive 17 år gamla överklagade beslutet och nu visar två färska domar att Sollefteå kommun gjorde fel som skrev ut dem, även om det lokala Migrationsverk-kontoret gick med på att flytta dem till sina asylboenden för vuxna. Majed Safaee håller inte med om rättens bedömning.

– Det är väl kanske en orimlig hållning att man inte kan separera äldre personer, sådana som man tycker är äldre än 18 från barn.

Som Ekot rapporterade i går hävdar många andra kommuner runtom i landet att de liksom Sollefteå, har överåriga på sina HVB-hem för barn, samtidigt som det inte görs några medicinska åldersbedömningar.

Enligt en konsekvensanalys av Migrationsverket kan myndigheten i vissa fall få ansvaret att ordna boende för de ensamkommande som kommuner bedömer vara vuxna, men det är inte så förvaltningsrätten har tolkat det i det här fallet.

– Vi har ju tolkat lagstiftningen som att det är kommunen som har ansvaret eftersom Migrationsverket har bedömt att de här barnen är under 18 år, säger Robert Dalman.

Det är inte bestämt än om Sollefteå kommun kommer överklaga domarna. Enligt Majed Safaee skickar de ut signaler till andra kommuner som varit i kontakt med Sollefteå med anledning av kommunens agerande i frågan.

– Jag misstänker att har det varit avvaktande tidigare så blir det ännu mer så nu. Det är väldigt många, inte bara vi som vill ha någon form av absolut klargörande i det här, i hur man ska gå till väga, säger han.