Fler söker högskoleutbildningar

Drygt 116.500 personer har anmält sig till höstens studier vid universitet och högskolor, och det innebär en ökning med drygt 2 % jämfört med föregående år.
Till höstterminen är antalet lediga platser ungefär 58.000. Av de sökande är 60 % kvinnor, och det är samma andel som till höstterminen 2001.