Ungdomar vill ha vårdjobb

Över 9000 ungdomar har sökt dom 1000 sommarjobb som finns inom landstinget. Sommarjobben är till för ungdomar mellan 16 och 18 år.
Genom att skapa 1000 sommarjobb för ungdomar hoppas landstinget att ungdomars intresse för vårdsektorn ska öka. Förhoppningen är också att bristen på vårdpersonal på sikt ska minskas om ungdomar genom sommarjobben slussas till vården.