Regnér (S) om guldruschen på asylmottagningarna

12 min

Bristen på boenden och familjehem för ensamkommande har tvingat kommunerna att vända sig till nya, oprövade företag och familjer för att hitta en plats för ungdomarna. Situationen har gjort att rena lycksökare har lockats till branschen - människor som ser de ensamkommande ungdomarna som verktyg för att tjäna snabba pengar.

- Situationen under hösten förra året var enormt ansträngd och dessvärre hann man inte med det som måste göras egentligen, det vill säga utreda barnens behov, utreda varje familjehem, vara noga med kontakt och papper och hur man hanterar den här situationen och det klarade man inte alltid av, säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S).

Men det är ju ingen ny situation att det kommer ensamkommande flyktingbarn?
- Det var nytt förra året att det kom 35 000 barn och vi har jobbat väldigt hårt med det här. Vi tog förra året över 60 regeringsbeslut för att stödja den här situationen. Och vi har olika uppdrag och analyser på gång för att få en ännu klarare bild av hur läget är. I väldigt många fall så har det fungerat bra, men det finns tillräckligt många dåliga fall för att man verkligen ska göra ännu mer förändringar för att stödja den här situationen, säger Åsa Regnér.


Hör Dan Nilsson från Svenska Vård och Åsa Regnér barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S) kommentera del två av reportageserien Sveket mot barnen gjord av Jörgen Huitfeldt, Magnus Thorén och Dimitri Lennartsson