Svenska företag till Norge

Allt fler svenska verkstadsföretag försöker nu ta sig in på den norska marknaden.
Av de svenska företagen som söker hjälp av svenska exportrådet i Oslo är 60% verkstadsföretag. Det är en markant ökning jämfört med tidigare år, då IT-företagen var i majoritet. Samtidigt som verkstadsföretagen märker tuffare tider i Sverige, bland annat på grund av minskad efterfrågan från Ericsson, så har deras konkurrenskraft stärkts gentemot de norska företagen. En anledning är att svenska kronan försvagats mot den norska.