Sveket mot barnen: Unikt vittnesmål från en pressad socialsekreterare

18 min

I granskningen "Sveket mot barnen" möter vi social­sekreteraren "Sara", som tvingades improvisera när platserna för ensam­kommande barn tog slut.

Höstens stora ökning av antalet asylsökande ensamkommande ungdomar satte Sveriges socialtjänster under stark press. Sveriges Radio och andra medier har rapporterat om hur ungdomarna många gånger placerades utan kontroll. I vissa fall hamnade de i familjehem och HVB-hem som var oseriösa och okunniga vilket fått följden att många barn kan ha vanvårdats under sin första tid i Sverige.

Men hur upplevdes situationen från insidan? I en unik intervju får ni följa en socialsekreterares försök att lösa sin uppgift i en nästan omöjlig situation. ”Sara” – som vi kallar henne – arbetar som socialsekreterare i en av Sveriges större städer.

I höstas kunde hon få tre nya ungdomar att placera varje dag och eftersom de ordinarie platserna sedan länge var slut blev hon tvungen att improvisera. Hon tvingades placera ungdomar i familjehem och HVB-hem som hon helt saknade kontroll över. ”Saras” röst är inläst av en skådespelare. Hör hennes unika berättelse här.