Humaniora på högskolan lockar

Antalet ansökningar till universitet och högskolor har ökat - från 114.000 i fjol till 116.500 i år.
Det är framför allt till utbildningar inom juridik, beteendevetenskap, information/kommunikation och vård, som det är många sökande. Däremot minskar, för fjärde året, ansökningarna till datautbildningar - 30 procent färre förstahandsansökningar än förra året, enligt Verket för högskoleservice. Av de sökande är 60 procent kvinnor, vilket är samma andel som förr året. I mitten av juli får kommer ett första antagningsbesked till de sökande.