Sverige får asylundantag

1:33 min

EU:s migrationsministrar godkände idag Sveriges begäran om ett ettårigt uppskov från omfördelningen av flyktingar inom EU.

Sveriges migrationsminister Morgan Johansson är nöjd med beslutet.

– Det är ett erkännande av att Sverige tagit ett så stort ansvar redan under förra året, och att vi då kan undantas från den här omfördelningen. Det tycker jag är bra, säger Morgan Johansson.

Men vad ger det för signal tycker du till andra länder att vi får ett undantag?

– Om andra EU-länder hade gjort lika mycket som vi gjorde förra året, då hade vi inte behövt ha den här omfördelningen. Nu är det faktiskt andra länder som måste se till att göra sitt.

Det handlar om 5 700 asylsökande som Sverige skulle ha tagit emot från Italien och Grekland, men nu får Sverige alltså ett års uppskov.

Tidigare i våras sa även Europaparlamentet ja till Sveriges begäran, men då röstade tre svenska ledamöter – två miljöpartister och en vänsterpartist - nej med motiveringen att Sverige istället borde vara ett föregångsland och försöka få fler länder att följa det svenska exempel.

Det var i höstas som EU beslutade att avlasta Italien och Grekland, drygt 100 000 asylsökande därifrån skulle omfördelas till andra EU-länder. Men det har inte skett. Flera länder i Öst- och Centraleuropa säger blankt nej till att ta emot flyktingar. Även i andra EU-länder har intresset varit svalt. I slutet av maj hade bara lite över 1 500 asylsökande omfördelats.

Samtidigt som Sverige nu alltså får uppskov så vill Morgan Johansson att EU-kommissionen ökar pressen på andra länder att göra mer.

– Det är ju EU-kommissionens sak att utöva en hård press på de EU-länder som inte vill, kommissionen måste vara väldigt tydlig i sina påtryckningar på de länderna, säger Morgan Johansson.