Intresset för högre studier ökar

Allt fler söker till studier vid universitet och högskolor. Till höstens utbildningar har 116 500 personer anmält sig genom VHS, Verket för högskoleservice. Det innebär en ökning med drygt två procent jämfört med förra året.
Av de sökande har cirka 41 000 gjort en webb-anmälan, det vill säga anmält sig via VHS:s hemsida. Webbanmälningarna ökade därmed med 50 procent jämfört med förra året. De mest efterfrågade utbildningsområdena är juridik, beteendevetenskap och information/kommunikation.