Inget åtal mot kravallpolis

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen angående polisens agerande vid EU-toppmötet i Göteborg i somras i ytterligare två fall.
Den här gången gäller det poliser som kastat gatsten mot demonstranter. Enligt vice chefsåklagare Åke Olsson befann sig poliserna i en trängd situation, där de övervägde att använda sina tjänstevapen, när de kastade stenarna. Åklagaren motiverar också sitt beslut med att stenarna inte var ämnade att träffa någon och inte heller gjorde det. Händelserna inträffade den 15 juni i korsningen Vasagatan och Aschebergsgatan samt vid Bältspännarparken i Göteborg.