Officer på K3 får löneavdrag

Det är inte tillåtet att med en skarpladdad pistol knacka på en värnpliktigs hjälm. Det slår Försvarsmaktens personalansvarsnämnd fast och tilldelar en löjtnant vid K3 i Karlsborg ett löneavdrag för tjänsteförseelse.
Det var i slutet av februari som det vid K3 genomfördes en grundövning med pansarskott. En av de värnpliktiga sackade då efter och det var då som löjtnanten, för att påkalla den värnpliktiges uppmärksamhet, knackade med kolven på sin pistol på den värnpliktiges hjälm. Löjtnanten sa också till ett antal andra värnpliktiga att det skulle "snabba på" och hänvisade då också till att han hade en skarpladdad pistol i sitt hölster. Efter att ha utrett frågan så har Försvartsmaktens personalansvarsnämnd kommit fram till att de ser allvarligt på det som löjtnanten gjort. Enligt de regler som finns så får en yrkesofficer inte rikta sina vapen i onödan, inte ens om de är oladdade. Vapnen ska överhuvdtaget inte hanteras i onödan. Därför tycker ansvarsnämnden att löjtnanten handlat mycket omdömeslöst och menar att han gjort sig skyldig till en tjänsteförseelse som inte kan anses som ringa. Löjtnanten bad de värnpliktiga om ursäkt för händelsen och brukar annars vara noga med att följa de regler som finns. Men ansvarsnämnden väljer ändå att ge honom en disciplinpåföljd i form av löneavdrag i sju dagar.