Barn mår dåligt

Allt fler anmälningar om att barn och ungdomar far illa kommer in till socialtjänsten i Kalix. Antalet ärenden ökade från 35 till 55 mellan år 2000 och 2001.
Antalet anmälningar om grövre övergrepp, som incest och misshandel har inte ökat. Däremot finns det en ökad allmän oro över barn och ungdomars situation. Faktorer som föräldrars arbetslöshet, nedskärningar i skola och barnomsorg samt ökat drogmissbruk påverkar och leder till att fler barn mår dåligt. -Människor vänder sig till socialtjänsten i större utsträckning nu än tidigare, säger Ulla Ström, enhetschef för barn- och familjegruppen vid socialkontoret i Kalix.