Fler och fler körkort dras in

De senaste två åren har antalet indragna körkort på Gotland ökat med en tredjedel. 1999 blev drygt hundra gotlänningar av med körkortet. I fjol var den siffran uppe i 129.
50 av de som förra året blev av med körkortet hade brutit mot trafikregler som hastighetsöverträdelser, rödljuskörning och att inte ha stannat vid stoppskylten. De senaste åren har antalet körkort som dragits in på grund av alkohol- eller drogpåverkan legat mellan 40 och 50. Lägre än trafikförseelserna alltså. Men trots det är det rattfylleri som är det vanligaste trafikbrottet på Gotland. Under 2001 tog polisen 141 bilister för rattfylleri. Men det är något som inte riktigt framgår av statistiken över indragna körkort. Många som kör rattfulla saknar nämligen körkort från början. Ungefär en femtedel dras in av medicinska skäl.