Färdtjänstersättning klar

Nu har de sörmländska taxibolagen kommit överens med kommuner och landsting om nya ersättningar för sjuk- och färdtjänsttransporter.
Flera taxibolag har velat säga upp avtalet eftersom de varit missnöjda med ersättningen och har hävdat att de inte skulle klara sig ekonomiskt. Nu får dom drygt 10 procent mer i ersättning för personbilar och 17 procent för specialfordon. Avtalet gäller från och med augusti och fram till årskiftet nästa år. Flen och Strängnäs har däremot egna avtal med egna taxibolag och står utanför överenskommelsen.