USA och Ryssland rustar upp sina kärnvapen

2:25 min

Antalet kärnvapen som USA och Ryssland förfogar över har minskat betydligt de senaste åren, men samtidigt har båda länderna satt igång en omfattande modernisering av sina arsenaler.

Att USA och Ryssland satt igång en modernisering av arsenalerna leder till en dyster prognos för kärnvapnens framtid, säger Shannon Kile på Stockholms fredsforskningsinstitut Sipri.

– Vad vi ser är att kärnvapenmakterna och framförallt USA och Ryssland planerar att hålla fast vid sina kärnvapen förmodligen för resten av det här seklet.

Den kärnvapenfria värld som till exempel president Obama talade om i Prag 2009 är alltså mycket långt borta.

Ytligt sett verkar visserligen utvecklingen gå i rätt riktning: Sedan 2010 har Ryssland minskat antalet kärnvapenspetsar från 12 000 till 7300. USA har gått ner från 9600 till 7000. Men istället har alltså USA och Ryssland inlett en omfattande modernisering av sina kvarvarande vapen.

– Trenden är färre men modernare kärnvapen, säger Shannon Kile som leder Sipris arbete när det gäller kärnvapennedrustning.

USA satsar till exempel 350 miljarder dollar till 2024 på att förfina sina arsenaler, det är mer än 2800 miljarder kronor. Och Ryssland är igång och skaffar sig nya robotar, ubåtar och bombflygplan.

Men, säger Kile, det handlar inte om nya typer av vapen som sänker kärnvapentröskeln och ökar risken för att de kan komma att användas utan det är mer en förfining av existerande vapen, för Ryssland handlar det till exempel om att se till att deras robotar kan tränga igenom det missilförsvar som USA bygger upp.

Ett oroande inslag på senare tid är att ryska företrädare förtäckt eller öppet börjat prata om att använda kärnvapen, till exempel mot Danmark, något som var tabu tidigare.

Kile tror dock inte att det finns någon risk att Moskva verkligen skulle sätta in sina kärnvapen utom i allra största nödfall, när hela den ryska staten är hotad - på samma sätt som den amerikanska strategin fungerar.

Som läget är nu förekommer inga som helst nedrustningssamtal längre mellan USA och Ryssland. Kile menar att det finns alla möjligheter att kraftigt minska antalet stridsspetsar på bägge sidor men samtidigt, säger han, bör man inte förlora det slutliga målet ur sikte.

– Kärnvapnen utgör en existentiell fara och det internationella samfundet kan inte ge upp sin ambition att de måste avskaffas helt, säger Shannon Kile.