Rosad utbildning hotas

Nationalekonomprogrammet vid Luleå tekniska universitet hotas av nedskärningar efter två års budgetunderskott.
Programmet har fått ovanligt mycket beröm av Högskoleverket för sin stora satsning på förstaårsstudenter, men nu väntar förändringar i den rosade utbildningen. Planer finns på att byta ut en del av den omtyckta men dyra klassrumsundervisningen mot traditionella och resurssnåla storföreläsningar. Bo Jonsson, som är lärare vid nationalekonomiska fakulteten i Luleå, tror ändå inte att kvaliteten på utbildningen kommer att påverkas. Han säger att så mycket som möjligt av klassrumsundervisningen kommer att behållas och att det endast är föreläsningarna som kommer att ske i större grupper.