Lokal förvaltning av fjälljakten

Låt samebyarna ta över förvaltningen av jakten och fisket. Den uppmaningen kommer från moderate riksdagsmannen Anders Sjölund.
Han tycker att länsstyrelsens förvaltning är alldeles för byråkratisk. Istället föreslår han en lokal förvaltning med samebyar och ortsbefolkning. - Jag tror att förståelsen hos samerna för jägarnas behov skulle öka, och att samerna själva skulle känna ett starkare intresse för att göra marken tillgänglig, säger Sjölund. Moderaten Anders Sjölund, från Umeå, har inlett en valoffensiv. I interpellationer och pressmeddelanden lyfter Sjölund fram en rad samiska frågor. Alla adresserade till sameminister Margareta Winberg. I mitten av maj kommer Margareta Winberg att svara på frågan om fjälljakten på en offentlig debatt i riksdagen.