Öresund

Unikt fynd på Pepparholm

0:19 min

Den svarthuvade måsen ratar både Sverige och Danmark - men häckar nu mitt emellan. Årets inventering på Pepparholm innebär ett glädjefynd för biologerna.

Vindpinad, men intressant, ligger detta gigantiska, stäppliknande biologiska friluftslaboratorium mitt i Öresund. Pepparholm skapades av mänsklig hand för över 17 år sedan för att tjäna som en viktig del av broförbindelsen.

Men den lilla ön fungerar också som en biologisk nollpunkt där naturen fått bestämma på egen hand. Varje år inventeras beståndet och årets djur- och växtinventering på den konstgjorda ön visar att nya fågelarter fortsätter att hitta till Pepparholm.

I år är den stora nyheten den sällsynta svarthuvade måsen.

– Den är spännande för den är sällsynt i både Danmark och Sverige som häckande fågel. Nu har den fått ungar här och det är vi riktig glada för, säger Ebbe Mortensen, biolog.