MSB: Få bränder är anlagda på flyktingboenden

1:04 min

Bara en tiondel av bränderna på Sveriges flyktingboenden har varit anlagda de senaste åren. Den vanligaste orsaken till brand är olyckor.

Sedan 2012 har det varit 180 bränder på boenden för flyktingar och asylsökande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tyckte att mediabilden av bränder på boenden var skev och ville ta reda på de verkliga orsakerna.

– Vi tyckte att tidningsrubrikerna i höstas gav intrycket av att de flesta bränderna var anlagda utifrån, säger Marianne Stålheim på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Och nu kommer en lite mer nyanserad bild fram, som visar att hälften av bränderna orsakas av vanliga hushållsolyckor, men en del bränder har ändå varit anlagda utifrån.

– Merparten är på de boenden som är anlagda utifrån har varit där folk inte flyttat in än.

Enligt MSB:s sammanställning av bränderna är endast 11 procent anlagda utifrån.

– Det vanligaste är olyckor, matlagningsrelaterat eller elrelaterat, mycket med mat och olja som tar eld och den typen.

Hösten 2015 startades många boenden på kort tid. Standarden var på många håll låg, och som Sveriges Radios tidigare granskning visat var brandsäkerheten inte fullgod på många håll.

Dessutom är det nu mer trångbott. Det har gjort att brandlarmen ofta går på grund av rökning och matlagning, ett stort problem eftersom man inte tar larmet på allvar när det sedan är skarpt läge, säger Marianne Stålheim.

Grafik: Här brann det på boenden 2015