Sjukdom som drabbar laxyngel värre än på många år

1:43 min

I år ser laxsjukdomen M74 ut att bli värre än på mer än tio år. Sjukdomen beror på brist på vitaminet tiamin.

Vitaminbristen drabbar Östersjöns laxyngel som dör efter bara några dagar, men det har varit lite oklart exakt vad som orsakar den här bristen. 

En hypotes bakom varför sjukdomen varierar så mycket mellan åren,
är att torskbeståndet varierar i Östersjön. Det för med sig att
laxen äter ung skarpsill som torsk annars brukar äta, och som inte är lika rik på tiamin.

Men det skulle i så fall inte förklara varför man också har sett att fågeln ejder, som inte äter av skarpsillen, också verkar lida av tiaminbrist.

Lennart Balk, professor i biokemisk toxikologi vid Stockholms universitet har studerat fåglar längs med östkusten, och menar att tiaminbrist är ett större problem än vi tror.

– Det finns ingen anledning att överge tiaminhypotesen. Tvärtom står det nog bortom allt rimligt tvivel att bristen är det centrala. Uppkomsten, däremot, är den stora frågan som man måste fokusera på nu, säger Lennart Balk.

Men Martin Green fågelforskare vid Lunds universitet, håller inte med.

– Om nu tiaminbrist skulle vara den stora saken, varför slår det inte mot allt, för det gör det ju inte. De praktiskt intressanta är att försöka få en Östersjö och havsområden som mår så bra som möjligt. Då handlar det om övergödning, fiske, giftbelastning och klimatförändringar generellt. De fyra stora sakerna måste vi jobba med, säger Martin Green.

Mer om tiaminbrist hos lax och andra djur i Vetandets värld idag, 12.10 i P1.