Fortsatt farligt för fotgängare

Den två år gamla lagen om väjningsplikt för bilar vid övergångställen har varken inneburit en förbättring eller en försämring vad gäller antalet döda fotgängare i trafiken. Det visar en studie som Vägverket gjort.
Inte bättre men i alla fall inte sämre som många hade befarat, så kan man sammanfatta Vägverkets studie om den nya väjningslagen vid obevakade övergångsställen. Lagen kom för precis två år sedan och sedan dess ligger alltså dödstalen bland fotgängare på samma nivå som innan. Men Vägverket anser att lagen har satt fokus på gångtrafikanternas säkerhet. -Vi måste jobba vidare för att framför allt sänka hastigheterna och göra övergångställena säkrare, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.