Sjukhussamarbete över sundet

Universitetssjukhusen i Malmö och Lund samt Rikshospitalet och Köpenhamns amt har beslutat att undersöka möjligheterna till ett närmre samarbete.
Samarbetet ska omfatta assistans vid större olyckor och katastrofer, och också ett samarbete vid behandlingen av cancersjuka, till exempel vid väntetider på strålbehandling och kemoterapi. Det bestämdes på ett möte i går mellan sjukhusledningarna i Öresundsregionen. Redan i dag finns det ett etablerat samarbete mellan den svenska och danska sidan när det gäller olyckor på Öresundsbron.