Vattenkris på bruket i Mönsterås

1:39 min

Vattenbristen breder ut sig. Det är rekordlåga nivåer i Emån och bruket Södra Cell i Mönsterås drabbas hårt. Om torkan fortsätter så kan det orsaka produktionsstopp någon gång till hösten - men man försöker tänka långsiktigt och spara på vattnet.

Södra Cell i Mönsterås har 400 anställda och varje sekund tar de mellan 600 och 700 liter vatten från Emån för att tillgodose sitt vattenbehov i processen att skapa pappersmassa. Med rekordlåga nivåer hotas så klart deras produktion. Något som Carsten Wieger, personalchef på bruket påpekar.

– Om det fortsätter såhär kan det få konsekvenser att vi till och med måste fundera på fabriksstopp.

– De villkor som finns säger att vi måste släppa förbi en viss mängd vatten. Kommer det mindre vatten än vad vi måste släppa förbi då kan jag inte ta vatten till min produktion och då blir det produktionsbegränsande eller till och med produktionsstopp, säger Carsten Wieger.

Vilka konsekvenser kan det få?

- Ja, där får du naturligtvis ekonomiska konsekvenser eftersom vi inte kan producera någonting och det kommer direkt drabba våra kunder. Och det drabbar samhället i intäkter och så vidare. Det får ganska stora ekonomiska konsekvenser. Man har gjort utredningar under 90-talet och då pratade man om att ett dygns produktionsbortfall har ett ekonomiskt värde som uppgår till ungefär 10 miljoner kronor. I dag har det ungefär det tredubbla om vi skulle stanna fabriken här. Det får ekonomiska konsekvenser om man räknar in allt ungefär 20-30 miljoner kronor per dygn.

- Om det inte regnar mer, om det fortsätter vara såhär torrt då pratar vi om konsekvenser för vår verksamhet någon gång i september eller i oktober.

Carsten Wieger berättar att företaget försöker tänka långsiktigt och att de är noga med sin vattenförbrukning och bra på att magasinera vatten så att vattenbristen inte ska drabba produktionen för hårt.