Fler anmäler kränkande behandling i skolan

Det har kommit in totalt 42 anmälningar om kränkande behandling i Gotlands skolor senaste halvåret. 

Anmälningarna räknas från december till 23 maj i år. Det är lika många skolområden det här halvåret med anmälningar som det var under första halvåret 2015. De presenteras i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens halvårs-rapport till Barn- och utbildningsnämnden.

Anmälningarna har varierat från tråkig ton i chatt-konversation till utsättning av våld och kränkande behandling. Anmälningarna kommer från 14 skolområden, samt 2 förskoleområden och gymnasiesärskola.

I några av skolområdena har uppföljning på anmälan gjorts klart. Det är få skolområden som inte har fått in några klagomål.

Vad skolorna anmäler som kränkande behandling kan variera. Vissa kan anmäla även för mindre händelser där de är osäkra på om det har varit en kränkning.

Nya anmälningsrutiner kom 2013 och det kan fortfarande vara svårt att avgöra vad som räknas som kränkande behandling, säger Barbro Engström - förvaltningschefssekreterare och kommunikatör på Utbildnings och arbetslivsförvaltningen.

Hon menar också därför att det utifrån siffrorna är svårt att se om kränkningarna ökar eller om skolorna har blivit bättre på att göra anmälningar.