Planer på konstgjord ö i Värtan kritiseras

1:41 min

Nu får planer på en konstgjord ö med bostäder i Värtan kritik. Enligt Stockholms stads kulturförvaltning skulle ön förta intrycket av historiskt värdefulla hus i gasverksområdet.

Den fyra kvarter stora ön, som planeras mellan Hjorthagen och Lidingö, är en förlängning av bostadsprojekten i Norra Djurgårdsstaden - och kan totalt rymma runt 1400 bostäder. Men enligt Stockholms stads stadsantikvarie, Ann-Charlotte Backlund, riskerar förståelsen för historien i gasverksområdet att gå förlorad om en sådan byggs.

Gasverket är unikt för hela Sverige. Det är en så välbevarad miljö, så det är väldigt kulturhistoriskt värdefullt.

Projektet stöds dock av politikerna i stan - bland andra stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S). Kritiken från kulturförvaltningen ser han som förväntad då det är ett nytt inslag i Stockholmsmiljön, men sedan, menar han, att är det politikernas roll att väga nya bostäder mot kulturhistoriska värden.

– Jag tycker det är ett intressant förslag, det både tillför en del spännande miljöer och det tillför ganska många nya bostäder, säger Mogert.

Förutom att kulturförvaltningen anser att förståelsen för historien går förlorad om ön byggs - ifrågasätter de även själva tanken med en konstgjord ö.

– Det här att lägga ett antal bostäder på en skapad ö är för Stockholm något helt nytt. Och det kanske inte alltid är bostäder som ska stå allra längst ut, säger Ann-Charlotte Backlund.