Olaglig högskolekurs

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan strider mot lagen - det anser Högskoleverket.
Säljhögskolan erbjuder i samarbete med universitetet ett antal kurser, som ger högskolepoäng. Kurserna kostar cirka 20.000 kronor styck och riktar sig till företag. Högskoleverket konstaterar att uppdragsutbildningen, i bland annat marknadsföring, beställts av Säljhögskolan och inte av företagen - och alltså inte kan räknas som personalutbildning. Och det finns inte heller någon garanti för att inte enskilda individer köper sig en högskoleutbildning. I högskolelagen står det att all utbildning ska vara avgiftsfri.