Lessebo

Lesseboskola har bönerum – kan vara mot Skolverkets regler

1:11 min

Skollagen säger att det inte ska förekomma religiösa inslag i undervisningen på svenska skolor. Men Bikupan i Lessebo har infört ett bönerum för de muslimska eleverna, eftersom skolan själv tycker att det är en självklarhet.

– De måste få känna att de ska få utöva sin religion här i Sverige och på skolan, annars kan det lätt bli att de inte kommer till skolan, säger Veronica Wilhelmsen lärare i den internationella klassen på Bikupan i Lessebo.

Enligt Skolverket ska undervisningen i skolan vara icke-konfessionell, vilket innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen.

Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Men i Lessebo har skolan ett bönerum för muslimska elever som de kan använda under sina raster, något som välkomnas av eleverna. 

Det är jätteviktigt, vi kallar det tråden mellan dig och gud, säger Meymon Osman.

De senaste åren har det varit diskussion om vilken koppling skolan ska ha till kyrkan. Flera skolor har slutat ha avslutningarna i kyrkan just för att hålla religionen utanför. Och de muslimska eleverna som P4 Kronoberg vittnar om att de har kompisar som inte går till kyrkan på skolavslutningen.

Men Skolverket förklarar att bönerum på skolor kan vara okej under vissa förutsättningar.

 – Under förutsättning att det här rummet är något som eleverna tar ett eget initiativ till, det är öppet för alla och att skolan har en möjlighet att erbjuda ett sådant här rum under en rastaktivitet, säger Frida Ericmats Rutgersson, jurist på skolverket.

Frida Ericmats Rutgersson är tydlig med att skolan ska vara en neutral plats och att det inte får förekomma religiösa symboler bland annat. Föräldrar ska känna sig bekväma med att skicka sina barn till skolan.