Östgötsk satsning i skuggbudget

Ökade resurser till universitetet och satsningar på länets vägar och järnvägar. Så skulle Östergötland påverkas om det alternativa budgetförslag som moderaterna presenterar i dag skulle förverkligas.
Enligt riksdagsman Gunnar Axén från Norrköping vill moderaterna öka resurserna till grundutbildning och forskning vid Linköpings Universitet och Campus Norrköping. De 45 extra miljarderna moderaterna vill satsa på infrastrukturen under de kommande 10 åren, skulle ge E22 höjd standard och förbifarter i Norrköping och Söderköping. Riksväg 51 och förbifarten i Vadstena skulle byggas om och byggandet av Ostlänken skulle påbörjas. Satsningarna är tänkta att finansieras genom sänkta skatter, minskat stöd till företag, u-länder, press och partier samt bättre samordning av de instanser som berörs av sjukskrivningar.