Mänskliga rättigheter hotas i Polen

1:43 min

Regeringen i Polen fick i dag åter kritik för flera av sina politiska beslut den senaste tiden, då Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muižnieks, presenterade en ny rapport om tillståndet i landet i Warszawa.

Flera av de mänskliga rättigheterna är allvarligt hotade i Polen enligt Europarådets människorättskommissionär Nils Muižnieks.

– Denna regering har agerat förhastat, utan att konsultera remissinstanser, det hotar de mänskliga rättigheterna och det är mitt jobb att påpeka det, säger Nils Muižnieks till Ekot i Warszawa.

I den fyrtiosidiga rapport som han presenterade i dag om Polen fanns det fler rödmarkerade än grönmarkerade punkter. Det mest akuta hotet mot de mänskliga rättigheterna i Polen är enligt honom, liksom enligt flera tidigare instanser, den nya regeringens vägran att erkänna beslut i den polska författningsdomstolen.

Och därmed i praktiken omöjliggöra en kritisk granskning av hur deras lagstiftning följer demokratiska principer och Polens grundlag.

Kommissionären kritiserar flera av de nya lagar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) drivit igenom med hjälp av presidenten och sin egna majoritet i parlamentet, om bland annat ökad övervakningsmöjlighet för polisen av data- och teletrafik och nytt politiskt direktinflytande över åklagarna i landet som anses hota möjligheten till en rättvis rättegång i Polen.

Men här kritiseras också det faktum att inte heller den här regeringen har ökar kvinnors möjligheter till säkra och lagliga aborter, något som Europadomstolen flera gånger krävt.

Den polska regeringen, som svarat officiellt på rapporten, anser att dess tolkningar av situationen i Polen är partiska och okunniga om den politiska konflikt som ligger bakom den konstitutionella kris som råder i landet. Men kommissionär Muižnieks säger bestämt emot det.

– Jag tar inte politisk ställning. Min uppgift är att försvara de mänskliga rättigheterna och påminna länder om deras åtaganden, säger Nils Muižnieks.