Malmö högskola blir universitet 2018

1:29 min

Tjugo år efter sitt grundande kommer Malmö högskola att få status som universitet. Med statushöjningen följer större självständighet och mer resurser.

Malmö högskola grundades 1998 och är i dag med sina 24 000 studenter landets största högskola. 2002 gjordes den första ansökan om att få bli universitet. 

Under våren har Henrik Fritzon (S), ordförande för regionstyrelsen i Skåne fört samtal med regeringen om olika statliga satsningar som Region Skåne vill se för att främja Skånes utveckling. Frågan om universitetsstatus för Malmö högskola har legat högt på hans önskelista.

– Målsättningen är den 1 januari 2018. Det kan naturligtvis fela på något halvår eller så om något skulle haka upp sig, men i grund och botten är vi överens med regeringen om att Malmö högskola ska vara universitet från 2018, säger Henrik Fritzon (S). 

– Det är en väldigt viktig milstolpe för Skånes utveckling och för Malmös utveckling naturligtvis, säger han. 

Att Malmö fick en högskola brukar nämnas som en av nyckelfaktorerna när det gäller stadens omvandling. På 80-talet en gammal industristad som folk flyttade ifrån till dagens Malmö som ofta beskrivs som en kunskapsstad med en ung och ständigt ökande befolkning. 

Statusen som universitet innebär en självständig rätt att examinera forskare, mer resurser och ett bredare utbud av utbildningar. Enligt överenskommelsen ska ökningen av resurser ske gradvis.

– Det kommer att hanteras de kommande två-tre åren och bli successiva tillskott. Det kommer att bli satsningar så att Malmö högskola blir bredare i sitt utbildningsuppdrag och forskaruppdrag, säger Henrik Fritzon (S).