JO: Asylsökandes uppgivna ålder gäller

2:15 min

Justitieombudsmannen, JO, står fast vid sin uppfattning att flyktingars uppgivna ålder är den ålder Migrationsverket ska använda sig av, trots att det kan ha lett till att överåriga placerats på boenden med barn.

– JO:s beslut har inte tagit sikte på frågan om boende, utan det har tagit sikte på handläggningen av asylärendet, säger justitieombudsmannen Cecilia Renfors.

Bakgrunden är att medicinska åldersbedömningar inte görs och enligt en intern rapport från Migrationsverket känner medarbetarna sig osäkra och otrygga över hur de ska bedöma åldern på de ensamkommande som nästan alltid saknar id-handlingar. Mikael Ribbenvik är operativ chef på Migrationsverket.

– Det grundar sig egentligen i JO-beslutet som kom att uppgiven ålder gäller. Vi skulle kunna bara följa det och säga: "Nej, det spelar ingen roll hur du ser ut. Om du säger att du är under 18 år så är du det."

Migrationsverket gick inte med på det fullt ut och införde ett eget system. Den som ser ut att vara uppenbart vuxen ska få sin ålder uppskriven, men det är just det här som handläggarna haft svårt att tolka – var går gränsen?

Flera gånger har JO klandrat Migrationsverket för att man gjort fel i sina åldersbedömningar och slagit fast att verket i de allra flesta fall bör vänta med att ändra åldern fram tills den ensamkommandes asylbesked kommer, för annars riskerar denne att gå miste om det bistånd som denne har rätt till som barn.

Men, fram till asylbeskedet kan det dröja över ett år som den ensamkommande felaktigt kan ha bedömts som barn, konstaterar Mikael Ribbenvik på Migrationsverket.

– Ja, det är korrekt, och det är ett resultat av det regelverk som vi har i dag.

Som Ekot rapporterat hävdar många kommuner runtom i Sverige att Migrationsverket anvisat vuxna personer till HVB-hem för barn, där de har rätt till samma slags bistånd, och att de kan utgöra en risk för barnen på boendena.

Men justitieombudsmannen Cecilia Renfors anser inte att JO:s beslut om att nästan alltid godta den ensamkommandes påstådda ålder har något att göra med boendesituationen ute i kommunerna.

– Migrationsverket har inte heller argumenterat för att det är ett problem. Sedan är det klart att det finns en koppling där som kommuner gör i den allmänna debatten som jag kan förstå. Där får Migrationsverket och ytterst lagstiftaren försöka hitta en lösning på hur man ska göra med boendefrågan för de här personerna där man inte kan vara säker riktigt på vilken ålder de har, säger Cecilia Renfors.