Göta Kanal öppnas med nyheter

Göta kanal har i dag öppnat för säsongen. I och med det presenteras ett antal nyheter.
Bland annat kommer de fyrar och lysprickar, som släcktes ner av besparingsskäl i början av 90-talet, att tändas igen. På grund av ett ökat antal båtar som trafikerar kanalen har två nya gästhamnar byggts till i år. En i Klevbrinken väster om Söderköping och en i närheten av Töreboda i Västergötland. Flera nya båtturer omnämns också. Ett kombinerat leksaksbils- och motorbåtsmuseum öppnar längs Göta Kanal i slutet av juni och det vid Ljungs Västra bro utanför Linköping. I år hålls även en tävling i att utsmycka slussarna med blomsterarrangemang. Kanalbesökare kommer att kunna delta i framröstningen av det vinnande bidraget.