Garhytteskolan i Kopparberg kan bli bostäder

1:09 min

Idag är det en f-2 skola, men om några år kan den gamla stenbyggnaden på Garhytteskolan i Kopparberg ha förvandlats till bostäder av lite högre kvalitet.

–Det skulle kunna bli fina, attraktiva och riktigt centralt placerade lägenheter, ungefär 14 stycken vilket skulle bli ett jättetillskott i våra mått mätt, säger Ewa-Leena Johansson, socialdemokrat och kommunalråd i Ljusnarsbergs kommun.

Man har sen länge en minskande befolkning med små barnkullar, därför vill man samla alla skolbarn på Kyrkbacksskolan.

En förstudie ska göras av samarbetsparten SBO, Statens bostadsomvandling, Det behövs stora investeringar i den gamla Garhytteskolan som till exempel hissar, men samtidigt kan man använda en befintlig fastighet, kommunen vill helst vara ekonomisk och bygga om de hus man redan har.

–Vi har egentligen vare sig bostad- eller lokalbrist, utan vi jobbar med att anpassa det vi har, menar Johansson.

Det finns ett gammalt beslut på att bara ha en skola i Ljusnarsbergs kommun, alltså Kyrkbacksskolan. De asylsökande minskar nu kraftigt i antal så Ewa-Leena Johansson menar att det kommunen ska planera för är en framtid med de 40-talet barn som föds varje år. Men innan det blir en skola och nya bostäder måste fler beslut som hänger ihop tas.

–Parallellt är det här ett pussel med skolan och vår idrottshall. Ska den byggas om, till eller ska vi bygga ny? Så vi sitter med ett jättespännande pussel som måste läggas till hösten, berättar Ewa-Leena Johansson, S.