Regeringsrätten ger Miljöcentrum rätt

Björn Gillberg från Miljöcentrum har för de närboendes räkning överklagat ett bygglov om en 3G-mast.

Efter att ha fått avslag av Länsstyrelsen i Värmland, Kammarrätten i Göteborg och av regeringen får nu Gillberg rätt av Regeringensrätten som menar att regeringens beslut inte var lagenligt.
Gillberg menar att det ofta händer att de lägre instanerna fattar beslut som strider mot lagen.