Byggstart för felande länken

På torsdagen togs det första symboliska spadtaget för den nya sträckningen av E20 förbi Strängnäs.
Den så kallade felande länken, på sträckan Härad Grundbro, börjar byggas nästa vecka och beräknas kosta över 300 miljoner kronor. Vägen byggs bland annat för att öka trafiksäkerheten.