Domstol: Familjen Ahmadi får inte uppehållstillstånd

2:23 min

Uppsalafamiljen Ahmadi får inte uppehållstillstånd i Sverige. Det har nu migrationsdomstolen beslutat.

Familjen har ju väntat på besked om de ska utvisas på grund av att pappans månadslön var 180 kronor för låg i några månader.

– Jag är helt slut. Jag är orolig för min familj. Vi är människor. Jag tänkte här i Sverige tänker de på människor, inte på pengar bara. Vi är ärliga här. Jag vet inte varför de säger att vi måste gå, på grund av jag vet inte hur mycket pengar, säger Shahla, mamman i familjen.

Det var i slutet av november förra året som familjen fick besked om att de skulle utvisas till Iran efter mer än fyra år i Sverige, för att pappan, Mehdi Ahmadi - i några månader haft en lön som låg 180 kronor under nivån i kollektivavtalet. Därför skulle han inte få något nytt arbetstillstånd.

Beslutet överklagades, och familjens juridiska ombud pekade bland annat på att Mehdis lön legat väl över kollektivavtalsnivån under hela hans övriga, nära fyraåriga, yrkesliv i Sverige.

Migrationsdomstolen skriver nu i sin dom att visserligen så har Mehdis lön korrigerats så att den med råge översteg kollektivavtalsnivån.

Men att lönen även under andra perioder legat för lågt, och hänvisar till hur nivån justerats upp i ett avtal mellan Svensk handel och Handelsanställdas förbund.

Mehdi Ahmadi har påpekat att facket har godkänt hans lönenivå, och att det vore orimligt att man inte utgår från att facket har rätt.

Men domstolen skriver att det vilar ett tungt ansvar på den sökande och dennes arbetsgivare att fortlöpande bevaka lönen, så att den vid varje given tidpunkt inte är sämre än kollektivavtalet.

Eftersom Mehdi Ahmadis lön enligt domstolen under upprepade perioder legat under kollektivavtalsnivån, får han inte förlängt arbetstillstånd och därmed inte uppehållstillstånd. Eftersom han inte beviljas uppehållstillstånd får inte heller hans familj det.

Vad är det för tankar som snurrar i ditt huvud nu?

– Bara mina barn, jag tänker bara på dem. På framtiden. Jag tänker bara på mina barn, ingenting annat, säger Shahla.