Få bygger villor i Köping

Köpings kommun har antatigit som ett mål att det ska byggas 100 nya villor eller radhus mellan 1999 och 2005, men hittills har det knappt byggts något alls.
Nu syns dock en svag ljusning. Under ett tiotal år har det byggts i genomsnitt ungefär två villor per år på landsbygden i Köpings kommun, och i princip ingenting i Köpings tätort. Men just nu är det sju villor på landsbygden som ska byggas, en del är redan igång. I tätorten har det första bygglovet på mycket länge beviljats ute vid Ullvi backar, och mer centralt, på den så kallade växthustomten, har fyra tomter fördelats till intresserade, som dock inte har tackat definitivt ja ännu.