Fortifikationsverket får köpa Kappelshamns hamn

0:52 min

Gotlands regionstyrelse har beslutat att Kappelshamns hamn säljs för 2,1 miljoner kronor till Fortifikationsverket.

Nu ska ledningskontoret få i uppdrag att "ta fram nödvändiga köpehandlingar och återkomma till regionstyrelsen för beslut efter sommaren 2016".

– När Försvaret vill utveckla på Gotland är det viktigt för Region Gotland att finnas med och visa att vi vill bidra. Men de har också lagt de högsta budet, bland fem budgivare, säger Meit Fohlin till P4 Gotland.

Samarbete mellan militär och rederinäring

Regionrådet Meit Fohlin (S) säger att hamnen ska kunna användas av såväl militären som rederinäringen med Destination Gotland och Gotlandsbåten.

– Det är de signaler vi har fått att det ska vara fullt möjligt med samarbete, säger Meit Fohlin som säger att lösningen kan möjliggöra Kappelshamn som reservhamn. 

Tidigare har militären inte velat köpa hamnen, men har nu ändrat sig med hänvisning till det försämrade omvärldsläget och ökade militära satsningen på Gotland, säger Philip Simon, presschef vid Försvarsmakten, till P4 Gotland.

Bra för Gotlands säkerhet och livsmedelsförsörjning

Försäljningen av hamnen i Kappelshamn har pågått i flera omgångar. Rederi AB Gotland/Gotlandsbolaget var mycket nära ett köp 2009, då 1 150 000 kronor var bjudet. Men försäljningen fullbordades aldrig.

Försvaret tackade först nej

P4 Gotland kunde i vintras avslöja att Region Gotland erbjudit Försvaret att köpa Kappelshamns hamn, men att de tackat nej. Istället ville Försvaret att Rederi AB Gotland skulle få köpa. Fortifikationsverkets utredning om Kappelshamns hamn förutsatte att verket köpte och genomförde nödvändiga investeringar, ändå sa myndigheten nej då.

I Kappelshamn fanns då - som nu - kritiska röster till att regionen skulle låta öns reservhamn komma i privata händer. Nu blir det alltså staten som genom Fortifikationsverket, trots allt köper.

Totalt är fastigheten som Fortifikationsverket ska få köpa 8588 kvadratmeter stor, med en hamnanläggning som byggdes i mitten på 1960-talet. Hamnen används i dag av Sjöfartsverket som har en av sina lotsbåtar där. Ett fiskefartyg har också Kappelshamn som hemmahamn

Region Gotlands pressmeddelande om försäljningen till Fortifikationsverket