Ansvarsfrihet för borgarna

SKÅNE. När miljöpartiet la ner sina röster fick det borgerliga blocket majoritet och Regionstyrelsen beviljades till slut ansvarsfrihet för sitt arbete i fyra av de fem sjukvårdsdistrikten i Skåne.
Ett extrainsatt regionfullmäktige pågår just nu där beslut om ansvarsfrihet också ska fattas om mellersta sjukvårdsdistriktet och om moderaten Mats Svanbergs ansvarsfrihet. Socialdemokraterna och vänstern ville inte bevilja styrelsen ansvarfrihet på grund av det stora ekonomiska underskottet i sjukvården, men när miljöpartiet avstod från att rösta, fick det borgerliga blocket majoritet.