Oklarheter om åldersbedömningar

2:01 min

Justitieombudsmannen, JO, låter Migrationsverket frångå beslutet om att utgå från att ensamkommande barn uppger korrekt ålder.

Justitieombudsmannen, JO, vill att Migrationsverket ska utgå från att den ålder som den asylsökande ensamkommande uppger är korrekt. Det ska påverka Migrationsverkets åldersbedömningar - men nu medger JO att verket kan göra undantag från deras beslut.

Justitieombudsmannen, JO, har i flera beslut kritiserat Migrationsverket för att man skrivit upp åldern på asylsökande, ensamkommande, i ett för tidigt skede i asylprocessen. Det är nånting som Migrationsverket bara gör i undantagsfall.

Medicinska åldersbedömningar görs inte i Sverige idag. Enligt kommuner runtom i Sverige har konsekvensen blivit att det finns vuxna asylsökande män på HVB-hem för barn - personer som Migrationsverket släppt igenom. Ekot rapporterade i morse att JO inte ser att deras beslut har lett till att det har blivit så.

Tvärtom, medger justitieombudsmannen Cecilia Renfors, att det finns möjlighet för Migrationsverket att göra undantag från deras beslut.

– En ändrad omvärld, en ändrad omvärldssituation får leda till andra ställningstaganden. Då skulle det kunna leda till att jag inte driver den saken vidare.

Även Migrationsverkets ledning säger att JO:s beslut inte är bindande, men påpekar att det finns risk för sanktioner och åtal om en myndighet inte följer dem.

På frågan om Migrationsverket varit tydliga med JO om att höstens flyktingsituation skulle kunna utgöra ett undantag från JO:s beslut så säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets operativa chef, att JO inte kan ha missat det själva.

– Jag tror det är väl känt i samhället, det som hände under hösten. Det är allmänt känt i samhället om vilka problem det finns i den här frågan. Det har kommit tre JO-fällningar mot Migrationsverket i samma ämne och det senaste är ju från maj 2016, den typen av förändrad situation har funnits före det här beslutet, detta är ett beslut som har kommit efter höstens händelser.

Har ni känt er bakbundna av JO och de här besluten i ert arbete med åldersbedömningarna?

– Det är en kombination av frågor här. Vi har inte haft möjligheten till medicinska åldersbedömningar. JO har haft sin syn på saken, Socialstyrelsen har haft sin syn på saken. Så det är klart att det finns väldigt få verktyg för oss inom ramen för nuvarande regelverk att använda oss av.