Kriminellas inkomster från asylboenden kan gå till ny brottslighet

2:28 min

Ekot har rapporterat om att yrkeskriminella driver asylboenden i fyra av sju polisregioner. 

När kriminella får in inkomster kan det leda till penningtvätt och annan farlig brottslighet som narkotika och vapeninköp.

Region Väst är en av de regioner som sett att kriminella finns vid asylboenden och Erik Siverbo är chef för underrättelsesektionen där.

– Ofta är de här människorna multikriminella och pengar som tjänas på legal verksamhet såväl som illegal verksamhet återinvesteras i nya brottsupplägg. Deras förmåga att bedriva brottslighet och allt farligare brottslighet ökar om de får tillgång till den här typen av vita inkomster, säger Erik Siverbo.

Pengarna som de kriminella tjänar på att driva asylboenden kan användas till nya brottsupplägg.

– De kan investeras i narkotikabrott, finansiera inköp av vapen, de kan finansiera upplägg av punktskattebrott. Allt man kan tänka sig, säger han.

Ett annat problem som Erik Siverbo tar upp är att många kriminella bara är ute efter att tjäna pengar och det går ut över de utsatta människor som bor på asylboendet. De boende riskerar även att dras in i kriminalitet.

– Risken är ju förstås att människor som bor på de här boendena och är i en miljö där kriminella element har ett stort inflytande, riskerar att fångas upp och begå brott och fångas upp av kriminella nätverk, säger Erik Siverbo.

Björn Jacobsson är tillförordnad enhetschef för boendeenheten vid Migrationsverket. Han känner till att det finns kriminella som driver asylboenden.

– Jag kan tänka mig att det kan förekomma penningtvätt, det kan finnas kanske att de bedriver även kriminell verksamhet på ställena, säger han.

Hur kommer det sig att de har tillåtits komma in i asylboendebranschen?

– Tillåtits och tillåtits, det finns kriminella aktörer i alla branscher, det kan vara olika anledningar som gör att de har det intresset. De kan finnas i den här branschen likväl som de kan finnas i andra branscher, säger Björn Jacobsson.

Migrationsverket menar att man kontrollerar så mycket man kan utifrån den lagstiftning som finns på området. Man tittar bland annat på om de som ska driva asylboendet har begått ekonomisk brottslighet eller har skatteskulder. Men det är inte konstigt om de kriminella kan slinka igenom kontrollen, säger Björn Jacobsson.

– Ofta får man inte glömma att många av dem är ganska skickliga för att bygga upp en snygg fasad också och de är inte lätta att se igenom, säger han.