Förslag till nytt miljömål - trafikutsläppen måste minska

1:35 min

Utsläppen från inrikes transporter måste vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Det är ett av de viktigaste förslagen i Miljömålsberedningens slutbetänkande som presenteras om några dagar, och det är inget förhastat förslag, säger ordförande Anders Wijkman.

– Vi har haft massor av underlag att titta på och vi har gjort en bedömning, vad är realistiskt att kunna hoppas på.

Efter FN:s klimatmöte i Paris 2015 fick Miljömålsberedningen i uppdrag av regeringen att utveckla strategier och ta fram mål och åtgärder för en hållbar klimatpolitik. Inom kort presenterar beredningens sitt slutbetänkande med förslag på hur utsläppen av växthusgaser I Sverige ska minska. I Dagens Nyheter redovisas i dag några av målen för transportsektorn. Bland annat vill man att eldrift och biobränsle ska bli vanligare och att tätorter ska planeras för cykel- kollektiv- och gångtrafik. För att det ska kunna bli verklighet måste mycket hända, säger Anders Wijkman.

– Vi måste få tuffare utsläppskrav på bilar så att de drar mindre bränsle över huvud taget, stimulera eldriftsutvecklingen, vi måste bygga laddstolpar, vi hoppas på en bättre batteriutveckling så att bilarna ska bli billigare, sen måste biobränslena till och som du hör så är det ett helt knippe av åtgärder och ingen kommer ensam att klara det här utan vi måste vara aktiva på många fronter på en gång.

Att nå målen blir en rejäl utmaning men det är viktigt att sätta ribban högt och vi måste alla vara mottagliga för förändring och nya vanor menar Anders Wijkman.

– Vi som individer får räkna med att förmånsbeskattning när det gäller bilar måste göras om så att vi gynnar klimatsmarta transporter, för att ta ett exempel. Men det går ju liksom inte att klara det här problemet utan att vi gör några som helst eftergifter.