Nätterapi mot sexmissbruk

1:54 min

Nu ska personer som lider av sexberoende kunna få terapeutisk hjälp via internet.

Med en helt ny metod hoppas man nu kunna hjälpa personer som har ett destruktivt sexuellt beteende, och även att kunna arbeta förebyggande mot sexuellt våld och hjälpa sexualbrottslingar.

Katarina Görts Öberg är enhetschef på Anova, och arbetar med sexualmedicin vid Karolinska institutet. 

– Det är många av de som har ett så kallat sexmissbruk som också har sexuellt avvikande fantasier eller tändningsmönster på så sätt att det kan ta sig uttryck mot någon som inte har valt att vara med i den sexuella aktiviteten. Och då är det inte okey, då är det olagligt, säger Katarina Görts Öberg.

Sedan 2012 har den nationella stödlinjen Preventell varit i bruk. Den drivs av Karolinska Universitetssjukhuset. Hit kan de ringa vars liv och vardag besväras av tvångsmässiga sexuella tankar, fantasier och aktiviteter.

Man vet i dag inte exakt hur stor del av befolkningen som lider av den här typen av problemen.

Siffror mellan tre och tolv procent av befolkningen har nämnts i olika internationella och nationella studier.

Mycket sannolikt är det fler män än kvinnor som har dessa besvär visar flera studier.
 
Preventell tar i dag emot i snitt 20 samtal i veckan. Och här erbjuds hjälp till de som själva är medvetna om att de besväras över sina sexuella tankar och sitt sexuella agerande.

En ny studie har genomförts vid Karolinska Universitetssjukhuset där 94 deltagare fick prova att gå i Kognitiv beteendeterapi, KBT. Detta för att i gruppterapi arbeta på att förändra sina beteenden.

Efter sex månader hade majoriteten lyckats med att släppa fokus på destruktiva sexuella tankar och handlingar.

– Vi har riktat dem specifikt mot de riskfaktorer mot det sexuella beteendet och så har vi prövat det i en grupp och så mätt effekterna av det. Och då ser vi att den här sexuella upptagenheten, att man har mycket sexuella fantasier och tankar och ägnar sig mycket åt olika typer av sexuella aktiviteter, det sjunker och det går ned. Man börjar ägna sig åt annat, säger Katarina Görts Öberg.

Nu i sommar kommer man att börja med erbjuda samma form av terapi, men via internet.

– Det hjälper fler att komma i behandling för då är man ju oberoende av var man bor geografiskt. Och många av de som kontaktar oss beskriver att det är svårigheter på hemorten att nå en behandlare, säger Katarina Görts Öberg.

– Dels därför att det kanske inte alltid finns de som jobbar med det här och dels för att det faktiskt kan vara svårt att söka hjälp för sexuell problematik om man bor på en liten ort.

– Så det hoppas vi på, att nå fler helt enkelt, säger Katarina Görts Öberg.

I gruppen som kallas hypersexuella återfinns både sexualbrottslingar och personer som kan komma att begå sexualbrott.

Katarina Görts Öberg är övertygad om att förebyggande arbete med bland annat impulskontroll i terapiform kan minska antalet sexuella förövare.

– Ja jag tror på det, jag tror att det går att minska sexualbrott och att jobba preventivt genom att erbjuda och ge behandling.