Opinion mot exploatering

Riksbyggen planerar tillsammans med Strängnäs kommun att bygga nya bostäder vid friluftsområdet Sjöviken vid Mälarens strand.
75 bostadsrätter planeras, bland annat ska flera byggas ute i vattnet med bryggor och båtplatser. Men det finns ett starkt motstånd mot bygget. Jan Trolle, som är en av de drivande i en aktionsgrupp mot expolateringen, säger att det finns ett stort intresse för att behålla området som det är. Bland annat finns en strandpromenad som många Strängnäsbor vill ha kvar.