Regering vill ålderstesta unga asylsökande

1:55 min

Regeringen vill att ålderstester av ensamkommande unga asylsökande ska genomföras i stor skala, så fort det nya systemet kommer igång. 

Enligt Migrationsverket kan det röra sig om fler än 18 000 personer som kan behöva testas medicinskt i år och nästa år.

Migrationsminister Morgan Johansson tycker att man ska utgå från att så många medicinska åldersbedömningar kommer behövas.

– När man då planerar det här framöver, då ska man ta höjd för det högsta scenariot därför att det bygger också på premissen att man ska kunna göra det här så tidigt som möjligt, det vill säga inte vänta tills man får själva asylansökan prövad utan redan i samband med placeringen på boende.

Just nu pågår arbetet med ett nytt system för medicinska åldersbedömningar. I en färsk delredovisning har ansvariga myndigheten Rättsmedicinalverket utgått från Migrationsverkets underlag på hur många ensamkommande unga som kan behöva få sin ålder undersökt det närmaste året.

Någon exakt siffra finns inte, men Migrationsverket ritar ändå upp olika scenarier som Rättsmedicinalverket utgått från. Skillnaden mellan dem handlar bland annat om när i processen åldersbedömningen görs.

Ett av scenarierna tar fasta på att åldern ska testas medicinskt i ett tidigt skede. Migrationsverket utgår från att det finns tveksamheter kring åldern hos 70 procent av ensamkommande asylsökande i 15- till 17-årsåldern. Det betyder att över 18 000 åldersbedömningar kommer behöva göras sammanlagt i år och nästa år.

Siffran är hög eftersom en stor majoritet av ensamkommande saknar id-handlingar som kan bevisa åldern. Justitie- och migrationsministern, Morgan Johansson, tycker det är ett måste att utgå från detta scenario.

– Det där en klar signal från regeringen - planera för det högsta scenariot. Det här handlar inte bara om själva asylprövningen utan det handlar också om säkerheten på boenden. Vuxna ska bo med vuxna och barn ska bo med barn, därför bör detta göras så tidigt som möjligt i processen.

Det högsta scenariot är som sagt 18 450 ärenden i år och nästa år. Det är ju ungefär hälften av så många som kom förra året. Hur reagerar du på det?

– Det är den bedömningen de har gjort. Det har jag inte någon anledning att ifrågasätta. Signalen från regeringen är emellertid den som jag sa att planera att kunna göra så mycket som möjligt, säger Morgan Johansson.